22
Märts

Projekteerimine

Ehitise kavandamisel võib eristada:

 • Projekteerimiseelseid töid, mis lõpevad projekteerimise lähteülesande formuleerimisega,
 • Projekteerimistöid, mis põhiliselt lõppevad tööprojekti vormistamisega,
 • Projekteerimisjärgseid töid, mis lõpevad garantiikontrolliga.

Ehitise kavandamisega on seotud ka:

 • Projektlahenduste heakskiitmine tellija poolt,
 • Projektlahenduste heakskiitmine haldusorganite poolt

Esimeseks tööks ehitise kavandamisel on arhidektuurne eskiisprojekt, millega antakse ehitise ja krundi arhitektuurilise kujunduse idee ning põhimõttelahendus. Tehnikaspetsialistid osalevad sel etapil vaid konsultantidena.

Kompleksse, kõiki erialasid hõlmav ehitusprojekt koosneb:

 • TEHNILINE PROJEKT, nimetatud ka EELPROJEKT, milles antakse lisaks arhitektuurilisele lahendusele ka projekti tehniliste osade - konstruktsioonide, kütte ja ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning elektri- ja nõrkvoolupaigaldise põhimõttelahendus. Selle staadiumi põhjal otsustab tellija, kas projekti teostada; selle staadiumi põhjal annavad haldusorganid välja ehitusloa.

 • PÕHIPROJEKT, milles antakse kavandatava ehitise detailne lahendus (tarindite materjalid ja gabariidid, tehnosüsteemide tehnilised parameetrid, kvaliteedinõuded.) Põhiprojekti põhjal on võimalik arvutada tööde mahtusid ja see on sobiv lähtematerjal ehituspakkumiste korraldamiseks.
 • TÖÖPROJEKT on juhiseks töömeestele tööde tegemisel. Seda on otstarbekas välja töötada siis, kui tööettevõtja on valitud - sel juhul saab alles arvestada tööettevõtja eelistusi ehitustehnoloogia ja materjalide ning seadmete tarnijate suhtes.

Kõik kolm staadiumi on vajalikud eeskätt suurte ehitiste puhul. Väikeste, lihtsate ja standardse tarindusega ehitiste puhul võib projekteerimine piirduda ühe või kahe etapiga, mille nimetus sõltub väljatöötatava projektistaadumi sisust.

Projekteerija töö jätkub ka pärast tööprojekti valmimist, ehituse käigus - vajalike muudatuste tegemise, autorijärelevalve, kasutamis- ja hooldusjuhendi väljatöötamise ning ehitise vastuvõtmisega. Pärast ehitise valmimist võib vajalikuks osutuda kvaliteedi kontroll ja garantiitööde projekteerimine.

 

 

Meie projekteerimisteenused on järgmised:

 • elumajade projekteerimine
 • garaazide projekteerimine
 • kõrvalhoonete projekteerimine
 • suvilate projekteerimine
 • ventilatsiooni projekteerimine
 • kanalisatsiooni projekteerimine

Küsi kindlasti projekteerimise hinnapakkumist!

Helista: 51 00 729 või saada e-mail siit

 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

A.M.T. Invest OÜ amt invest oü amtinvest.ee projekteerimine elumajade projekteerimine ventilatsiooni projekteerimine garaazi projekteerimine elumajade projekteerimine, suvilate projekteerimine projekt projekteerimisbüroo, projekteerijad A.M.T. Invest OÜ amt invest oü amtinvest.ee projekteerimine elumajade projekteerimine ventilatsiooni projekteerimine garaazi projekteerimine elumajade projekteerimine, suvilate projekteerimine projekt projekteerimisbüroo, projekteerijadA.M.T. Invest OÜ amt invest oü amtinvest.ee projekteerimine elumajade projekteerimine ventilatsiooni projekteerimine garaazi projekteerimine elumajade projekteerimine, suvilate projekteerimine projekt projekteerimisbüroo, projekteerijad A.M.T. Invest OÜ amt invest oü amtinvest.ee projekteerimine elumajade projekteerimine ventilatsiooni projekteerimine garaazi projekteerimine elumajade projekteerimine, suvilate projekteerimine projekt projekteerimisbüroo, projekteerijad

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729