Üldplaneering

Üldplaneering on ruumiline planeering, mille eesmärk valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Üldplaneering tugineb valla või linna arengustrateegiale ja peab olema kooskõlas valla või linna (kohaliku omavalitsuse) arengukavaga.

Üldplaneering valmistab ette alused detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks. Väljapool detailplaneeringu kohustuseta alasid või juhtusid on üldplaneering otseseks maakasutuse- ja projekteerimistingimuste väljastamise aluseks. Seda, sest planeerimisseaduse järgi võib kinnisomandile planeeringu alusel seada seadusest tulenevaid maakasutus- ja ehitustingimusi ning kitsendusi:

  • detailplaneeringu koostamise kohustuse korral – kehtestatud detailplaneeringu alusel;
  • detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral – kehtestatud üldplaneeringu alusel.

Üldplaneering koostatakse kogu valla või linna territooriumi või selle osade kohta. Üldplaneeringut võib koostada teemaplaneeringuna (näiteks rohevõrgustiku teemaplaneering, teede teemaplaneering jne).

Üldplaneeringutega saab reeglina tutvuda maavalitsuses või kohalikus omavalitsuses. Enamasti on üldplaneeringud tutvumiseks üleval ka valla või linna ametlikul kodulehel.

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

 

AMT Invest OÜ A.M.T. Invest amtinvest.ee üldplaneering üldplaneeringu koostamine küsi hinnapakkumist üldplaneeringule detailplaneeringu koostamine katastrimõõdistamine ja maamõõtmine, krundi jagamine katastriüksuste liitmine katastriüksuste piiride muutmine, erastamine krundi erastamine ja amt invest oü ning hoonestusõiguse seadmine, ehitise teenendamiseks vajaliku maa määramine ning tagastamine kui ka munitsipaliseerimine A.M.T. Invest pakub samuti ka jägnevaid teenuseid üldplaneering katastrimõõdistamine ja üldplaneering ning maamõõtmine, krundi jagamine katastriüksuste liitmine katastriüksuste piiride muutmine, erastamine krundi erastamine ja amt invest oü ning hoonestusõiguse seadmine, ehitise teenendamiseks vajaliku maa määramine ning tagastamine kui ka munitsipaliseerimine A.M.T. Invest pakub samuti ka jägnevaid teenuseid Miks üldplaneering tähtis on? kellele on üldplaneeringut vaja? kes tellivad endale üldplaneeringu? üldplaneering

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729