Märkimistööd

M
Märkimistööd on teenus ehitajale, kel on ehitamiseks vaja teada rajatavate konstruktsioonide jm elementide täpset asukohta. Märkimine on seda keerukam tegevus, mida suuremaks ja keerukamaks muutuvad ehitised. Alati tuleb ka aru anda, et ükski mõõtmine ei ole absoluutse täpsusega - ikka kaasneb mõõtmisega mingisugune viga.

Ehitustegevusega kaasnevad geodeetilised mõõtmised, mille hind projekti maksumusest tühine kuid kvaliteedilt ülioluline. Siin tulebki teile appi A.M.T Invest. Hind kujuneb mõõtmisobjektiga tutvumisel: kui palju sellega aega läheb, kui kaugel asub, kas paikeneb asulas sees või põllul. Asulas on palju maa-aluseid trasse, mis on vaja välja otsida ja trassivaldajatega kooskõlastada - kõik see võtab aega

Kasuks tuleb:

A.M.T. Invest Pakub oma klientidele mahamärkimistõid, ehitusgeodeesia majade mahamärkimine märkimistööd ehitusgeodeesia amt invest amtinvest.ee ja ehituslik mahamärkimine, kruntide mahamärkimine detailplaneering, maamõõtmine ja mõõdistustööd ning märkimistööd A.M.T. Invest Pakub oma klientidele mahamärkimistõid, ehitusgeodeesia majade mahamärkimine märkimistööd ehitusgeodeesia amt invest amtinvest.ee ja ehituslik mahamärkimine, kruntide mahamärkimine detailplaneering, maamõõtmine ja mõõdistustööd ning märkimistööd A.M.T. Invest Pakub oma klientidele mahamärkimistõid, ehitusgeodeesia majade mahamärkimine märkimistööd ehitusgeodeesia amt invest amtinvest.ee ja ehituslik mahamärkimine, kruntide mahamärkimine detailplaneering, maamõõtmine ja mõõdistustööd ning märkimistööd

 

- ehitusplatsi ettevalmistus märkimistöödeks. Kasvavasse metsa või enne vundamendisüvendi kaevamist pole mõtet ülitäpseid märke välja panna. Telgede märkimiseks tuleb enne rajada kvaliteetne ja püsiv märktara.

- suhtlus ehitaja ja geodeedi vahel, et ehitaja saaks üheselt aru, mis punkte pandud märgid tähistavad.

- märkimistöödega arvestamine ka teiste objektil töötavate inimeste poolt, et ei sõidetaks masinatega üle märkide, et märkimistööde ajal ei toimuks ohtlikke või vibratsiooni tekitavaid töid jne.

- ühel objektil ühe geodeesiafirma kasutamine vältimaks erinevus eri geodeetide koordinaatsüsteemide vahel.

 

 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

 

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729